Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів схвалені на засіданні педагогічної ради (протокол № від ) та введені в дію наказом директора школи від “Про затвердження рішень педагогічної ради”